Komunikat
Zapraszamy do działu licytacje.

Witam serdecznie na stronie poświęconej mojej kancelarii. Niniejsza strona ma wyłącznie charakter informacyjny. Została stworzona po to by umożliwić Państwu podjęcie postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania należności stwierdzonych tytułem wykonawczym. Ze strony mogą Państwo pobrać niezbędne dokumenty i właściwie przygotować się do wizyty oraz zapoznać się z prowadzonymi licytacjami ruchomości i nieruchomości.

Kontakt
Wzory dokumentów

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia Romana Romanowskiego

53-533 Wrocław, ul. Zielińskiego 39 Tel./Fax (0-71) 79-566-78, (0-71) 79-566-79 fax: wew.108
email:kancelaria@komornikwroclaw.pl

Raiffeisen Bank Polska SA O/Opole  20 1750 1194 0000 0000 0685 3908

Zobacz wszystkie dokumenty >>>