• "Pacta sunt servanda"

    umów należy dotrzymywać

Dokumenty

Wzory dokumentów

Skontaktuj się

71 79 566 78
71 79 566 79 fax: wew.108

53-533 Wrocław,
ul. Zielińskiego 39
kancelaria@komornikwroclaw.pl

W związku z pojawiającymi się informacjami o osobach, które podszywają się pod Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Romana Romanowskiego informuję, iż obwieszczenia o licytacjach ruchomości komornik sądowy publikuje wyłącznie na administrowanej przez Krajową Radę Komorniczą oficjalnej stronie znajdującej się pod adresem: http://www.licytacje.komornik.pl/, oficjalnej stronie komornika http://www.komornikwroclaw.pl. Komornik Sądowy Roman Romanowski nie publikuje obwieszczeń za pośrednictwem ogólnodostępnych portali ogłoszeniowych. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na ogłoszenia o licytacjach komorniczych i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z kancelarią celem ich wyjaśnienia.